Infosun Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Janasa 4, 40-855 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000876021, REGON 387787879, NIP 6342986220, kapitał zakładowy 5000 PLN w pełni wpłacony.